Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - automobil SDH Záboří