Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb