Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární technikua věcné prostředky požární ochrany SDH