Proseč získala dotaci na novou sportovní halu

Proseč získala dotaci na novou sportovní halu
Printer Friendly, PDF & Email

Do konce roku 2021 by měla mít Proseč novou městskou sportovní halu využitelnou nejen pro potřeby školy, ale
i spolků a sportovních nadšenců. Na výstavbu nové haly se nám podařilo získat dotaci ve výši 20 mil. Kč ze státního
rozpočtu z programu Ministerstva financí. Celkové náklady jsou odhadovány na 30 mil. Kč. Město má od roku 2018
připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení, čekalo se pouze na finanční prostředky. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Šatny a sprchy pro novou halu jsou již téměř hotové a jsou součástí právě dokončované přístavby.

17. 6. 2020 17. 6. 2020