Pasování na rytíře řádu čtenářského

31. 10. 2012 2. 11. 2012