Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26. 8. 2020 - Proseč - Podměstí

cez
Printer Friendly, PDF & Email

ČEZ Distribuce a.s., si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

26. 08. 2020 od 7.45 do 15.00 hod. v Proseči, ulice Za Potokem čp. 41

Bezplatná kontaktní linka ČEZ Distribuce: 800 850 860

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

ČEZ Distribuce, a. s.

24. 8. 2020 24. 8. 2020