Nová podpora sportu v Proseči

Nová podpora sportu v Proseči
Printer Friendly, PDF & Email

Zastupitelé města Proseč schválili na březnovém zasedání nový dotační program pro podporu sportu a tělovýchovy v Proseči. Dotační program nahrazuje původní způsob přidělování finančních příspěvků spolkům a tělovýchovným organizacím. Nový model přidělování finančních prostředků je spravedlivější. Peníze bude město přidělovat na základě jmenných seznamů aktivních členů, jejich věku a soutěží, které členové hrají. Zvýhodněni budou spolky a organizace s aktivní prací s dětmi a mládeží do 23 let. Termín pro podání žádostí je do 19. dubna 2017 na podatelnu Městského úřadu Proseč, program a formuláře žádosti jsou níže ke stažení.

Dokumenty
22. 3. 2017 28. 3. 2017