Kanalizace Proseč - V. etapa

Kanalizace Proseč
Printer Friendly, PDF & Email

Výstavba kanalizace v rámci projektu „Kanalizace Proseč - V. etapa“ v Záboří začala 9. května 2017. V souvislostí s realizací této náročné investiční akce, která bude pokračovat až do konce října letošního roku, prosíme spoluobčany o toleranci, trpělivost a především ohleduplnost. Se stavební akcí mohou být spojena jistá dopravní omezení a další komplikace, za které se všem předem omlouváme. Realizace akce však pomůže našemu městu především z pohledu šetření životního prostředí a usnadní mnoha majitelům nemovitostí v Záboří likvidaci splaškových odpadních vod. Po realizace kanalizace bude město řešit opravu povrchů a modernizaci části veřejného osvětlení.

  • Upozornění občanům Záboří:  Z důvodu realizace pokládky nového povrchu komunikací bude zcela uzavřena komunikace v ulici Na Ručičce od pondělí 11. 9. do soboty 30. 9., v ulici Na Ohradě od pondělí 18. 9.  do soboty 30. 9. Žádáme občany, aby si zajistili parkování vozidel v jiné lokalitě. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.
  • Dne 10. května 2017 došlo v odpoledních hodinách během stavebních prací k poškození vodovodního řadu v Záboří a tím i omezení zásobování pitnou vodou pro občany. Oprava poškozeného vodovoudu proběhne do 18 hodin téhož dne. Za komplikace se všem občanům omlouváme. V případě dalších problémů a komplikací využijeme k lepšímu informování občanů i další informační kanály, jako městský rozhlas nebo SMS Infokanál.

Kontaktní osoby za objednatele:

  • Ing. Jan Svoboda, technický dozor investora+BOZP, tel. 605 503 373
  • Karel Hloušek, radní města zodpovědný za kanalizaci, tel. 739 452 641

Dopravní omezení v průběhu výstavby:

Zákaz vjezdu není určen pro majitele nemovitostí v lokalitě uzavírky a neplatí ani pro jednotky IZS. Přesto platí zvýšená opatrnost a ohleduplnost projíždějících staveništěm k probíhajícím stavebním pracem. Děkujeme předem za pochopení.

Dopravní omezení K5

Trasa vedení nových kanalizačních stok a přípojek:

Trasa K5
Dokumenty
20. 4. 2017 10. 1. 2018