Kameny v kamenitém kraji

Printer Friendly, PDF & Email

Kameny v kamenitém kraji je název naučné stezky v areálu školy, která byla vybudována za finanční podpory Pardubického kraje. Umístěna je mezi budovou školní jídelny a silnicí na Českou Rybnou. Jedná se o unikátní sbírku 10 hornin a nerostů, které se vyskytují v okolí Proseče. Ke každé ukázce je připojena informační tabule, kde se návštěvník může dočíst o vlastnostech, výskytu a jiné zajímavosti, které mu horninu a nerost přiblíží. Vše je doplněno fotografiemi. Naučná stezka bude sloužit při výuce, navštívit ji může i široká veřejnost. Jste srdečně zváni!

 

28. 11. 2012 28. 11. 2012