Pojmenování ulic, parků a veřejných prostranství

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Realizace
Datum zahájení
1. 1. 2011
Datum ukončení
1. 12. 2013

Označování ulic, náměstí, nábřeží, mostů, parků, sadů a dalších veřejných prostranství je určeno zejména k orientaci ve městě a k usnadnění identifikace veřejnou správou, přičemž nenahrazuje identifikaci úřední (například podle katastru nemovitostí). Ulice (tedy místní komunikace) se v Česku a dalších evropských státech označují názvy na rozdíl od silnic, které se označují čísly. V některých menších obcích ulice dosud pojmenovány nejsou, ve stejné situaci je i Proseč.

Proseč je město, které se rozrůstá, vznikají nové ulice a orientace pro občany, zákazníky místních živnostníků a podnikatelů, turisty, záchranný sbor nebo zásilkové služby je značně komplikovaná a velmi nepřehledná. Názvy některých ulic se v Proseči používají už téměř 100 let, v roce 1987 došlo podruhé k novodobému pojmenování již zavedených názvů, bohužel ani v historickém ani novodobém věku nedošlo k oficiální registraci ulic, z tohoto důvodu v Proseči ulice oficiálně neexistují.

Zásadních důvodů proč řešit tento letitý problém je hned několik:

 • Nepřehledné značení vzniklo v padesátých letech minulého století sloučením obcí Proseč, Podměstí a Záboří, to způsobilo problém, že v Proseči jsou nyní některá popisná čísla dokonce 3x! Dodnes někdo používá jako svou adresu z minulosti zavedené označování Proseč = Proseč, Podměstí = Proseč I, Záboří = Proseč II, toto značení by se nemělo již používat.
 • Jsme pro mnoho občanů a návštěvníků 60 let jedno město a je problematické rozlišit, díky členitosti a provázanosti našich katastrálních území, kde žijeme, zda v místní části Proseč, Podměstí nebo Záboří. Proseč má 7 místních částí, místo ulic se dosud oficiálně používá označení místní části bez dalšího určení např. Záboří 8, 539 44 Proseč.
 • V nevýhodě jsou díky absenci pojmenování ulic i místní živnostníci a podnikatelé. Zákazník, který má zájem využít jejich služeb a přijede např. z okolní obce, se velmi špatně orientuje - z adresy Proseč 63, 539 44 Proseč nemá téměř šanci rozpoznat, že se zmíněná firma nachází na náměstí.
 • Turista, který přijede do města, velmi špatně hledá památky, zajímavá místa, pohostinství i ubytování.
 • Obtížná orientace pro složky záchranného systému – časté a opakující se chyby občanů při volání o pomoc hasičů, záchranné zdravotní služby nebo policie. Většinou občan sdělí jako adresu cíle pouze Proseč a číslo popisné, tato informace bohužel nestačí, právě díky přítomnosti 3 stejných popisných čísel v jednom městě. Lepší orientace v tomto případě může vést i k záchraně životů.
 • Obtížná orientace pro zásilkové služby – je komplikované vysvětlovat dopravcům (DPD, PPL apod.), kde bydlí občan nebo sídlí firma. V dnešní době, kdy občané využívají ke svým nákupům také internet a pravidelně využívají přepravních služeb, se jedná o významnou výhodu pro občany.

Problémy a náklady spojené s označením ulic:

 • Všichni občané, kterým bude změněna adresa pojmenováním ulice, si musí vyměnit občanský průkaz. Investice ze strany občana je návštěva matriky a jedna nová fotografie, náklady spojené s výměnou OP dále hradí stát, protože se jedná o rozhodnutí místní samosprávy. Dokladem bude pro občany ověřená kopie usnesení Zastupitelstva města, ve kterém se o pojmenování konkrétní ulice rozhodlo.
 • Není nutné měnit řidičský průkaz, ani cestovní pas. Veškeré smlouvy se změní při jejich aktualizaci nebo obnovení. Podnikatelé a živnostníci by měli nahlásit změnu na živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku - od města jim bude předána kopie usnesení ZM s novou adresou. Změny budou vždy bez poplatků, protože jde o rozhodnutí místní samosprávy (pro občany bude dokladem ověřená kopie usnesení ZM, ve které se o pojmenování konkrétní ulice rozhodlo, tuto kopii obdrží každý občan 15 letý a starší 15 let).
 • Město umožní na základě telefonické nebo písemné žádosti pro seniory a nemocné občany sepsání žádosti o nový občanský průkaz v jejich domovech.
 • Pro město, živnostníky a firmy budou spočívat náklady především ve výměně razítek s adresou. Městu vzniknou dále náklady za nákup cedulí, které budou označovat začátek a konec jednotlivých ulic (více. Kapitola Náklady)
 • Jediným problémem, který se bohužel v Proseči vyskytuje, je skutečnost, že díky sloučenému k.ú. Proseč, Záboří a Podměstí – existují v ulici „Zábořská“ a „Podměstská“ dvě stejná popisná čísla, každé přidělené na základě jiného katastru. Tento problém je možné řešit akceptováním 2 stejných čísel, zákon to umožňuje, nebo je možnost domluvit se s jedním majitelem duplicitního čp. v jedné ulici na změně čp. a zaplatit uživateli všechny náklady s tím spojené.