Miřetín - částečná rekonstrukce VO a MR

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 4. 2011
Datum ukončení
1. 12. 2012

Situace VO MiřetínProjekt "Miřetín - Částečná rekonstrukce VO a MR" řeší významnou rekonstrukci sítě VO a MR v místní části Miřetín. V současné době je v Miřetíně síť VO řešena venkovním vedením po podpěrných bodech v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. V rámci rekonstrukce distribuční sítě nn bude provedena demontáž podpěrných bodů a proto je nutné vybudovat nové kabelové vedení VO a MR, včetně nových stožárů.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2013 - dokončovací zemní práce (jaro 2013)
  • 2013 - dořešení rozšíření VO + MR na některých místech (jaro 2013)
  • 2012 - ukončení realizace hlavní části projektu
  • 2012 - zahájení realizace (dodavatel VČE montáže a.s.)
  • 2012 - vydáno stavební povolení na realizaci projektu
  • 2011 - příprava PD

Technické řešení projektu:

Nové kabelové vedení VO bude napojeno z rozvaděče VO (bude použit stávající rozvaděč ze sloupu u čp. 16 Miřetín) u hlavní silnice vedle pilíře SD922. Z rozvaděče VO budou vyvedeny 4 kabelové vývody, které budou napájet jednotlivé stožáry VO dle celkové situace. V trase bude osazeno celkem 28 stožárů VO a 1 svítidlo na stávající podpěrný bod ČEZ (u čp. 48 „srub“). Stožáry budou ocelové žárově zinkované, výška 6m. Svítidla budou sadová osazená výbojkami 70W. Stožáry VO budou upevněny čtyřmi šrouby M20 do předem vybudovaných betonových základů. V souběhu s kabelem pro VO od stožáru č. 3 až ke stožáru č. 29, včetně odboček, bude instalován rezervní kabel pro napájení MR. Kabel MR bude instalován do stožárů VO jako nepřerušená smyčka a v odbočkách bude zaizolován a ukončen ve stožárech VO. Stávající zařízení VO bude demontováno. Kabelové vedení VO bude provedeno silovými celoplastovými kabely nn typu AYKY-J 4x16mm2 v celkové délce cca 2200m, kabelové vedení MR bude provedeno kabelem CYKY-O 2x4mm2 v celkové délce cca 1830m. Kabely VO a MR budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 v celé trase v ochranných trubkách s výstražnou fólií umístěnou 20cm nad trubkou převážně ve společném výkopu s kabely nn ČEZ Distribuce. Vývody kabelu VO na betonové stožáry budou provedeny v ochranné trubce.

Dokumenty