Kanalizace Proseč – stoka „4“

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 6. 2012
Datum ukončení
1. 11. 2014

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 4 stávajících rodinných domů a ze 2 plánovaných RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV.

Dokumenty
d3.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
d4.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)