Dětská hřiště v Záboří a Podměstí

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 1. 2013
Datum ukončení
19. 6. 2015

Dětské hřiště v ProsečiCílem projektu je celková revitalizace dětských hřišť města Proseč v místní části Záboří v lokalitě pod hangárem a v místní části Podměstí v lokalitě náves. Obě uvedená hřiště obsahují dnes již nevyhovující prvky, které nesplňují současné normy, neobsahují dopadové plochy a celkově nesplňují žádné požadavky na provozování veřejných sportovišť. Chybí zcela místo k sezení a také vyhovující odpadové nádoby.

Součástí projektu je demontáž starých prvků, montáž nových prvků, vytvoření u části prvků potřebné dopadové plochy, osazení hřiště informační tabulkou obsahující provozní řád hřiště a údaje o správci hřiště. Obě hřiště budou po realizaci doplněny o lavičky k sezení a odpadkové koše.

V Záboří se plánuje také revitalizace staré bikrosové dráhy a její přeměna na pump track, který je určen pro menší i starší děti. Dráha bude upravena s pomocí členů týmu Freestyle BMX Proseč.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2013 - přepracování záměru, navržen pumptrack a vybrány prvky pro dětské hřiště
  • 2013 - žádost z MMR nebyla podpořena
  • 2013 - čekání na vyhodnocení žádosti
  • 2013 - podání žádosti o dotaci na hřiště v Záboří a Podměstí z grantu MMR a na hřiště v Záboří z grantu ČEZ Oranžové hřiště 2013
  • 2013 - zpracování komplexního projektu revitalizaci hřiště v Záboří a Podměstí
  • 2012 - žádost o dotaci ČEZ zamítnuta
  • 2012 - podání žádosti o dotaci na hřiště v Záboří z grantu ČEZ Oranžové hřiště 2012
  • 2011 - zhodnocen stav hřiště v Záboří a Podměstí a navržena modernizace těchto hřišť
Dokumenty