Cyklostezka Litomyšl – Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Příprava
Datum zahájení
1. 3. 2014
Datum ukončení
31. 12. 2018

Situace cyklostezkaVlivem neustále rostoucího objemu motorové dopravy, kladení důrazu na bezpečnost, ekologii a sportovní vyžití občanů roste i význam budování nových cyklostezek. Tyto komunikace využívají především cyklisté, ale i pěší. Výstavba navrhované cyklostezky z Litomyšle do Proseče by napojila pět obcí a město Proseč na město Litomyšl, do kterého dojíždí velká část obyvatel za prací. Cyklostezka je z převážné části navržena údolím v atraktivním prostředí přírodou při toku řeky Desná. Prakticky v celém úseku je navržena mimo dopravně zatíženou silnici II.třídy.

Katastrální území:

Litomyšl, Osík, Dolní Újezd u Litomyšle, Horní Újezd u Litomyšle, Desná u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle, Mladočov, Budislav u Litomyšle, Paseky u Proseče a Proseč u Skutče.

Účel a cíl studie:

Účelem této vyhledávací studie je prozkoumání zájmového území (Litomyšl – Proseč) s cílem vyhledat vhodnou variantu pro umístění cyklostezky dle zadání zadavatele. Při návrhu bylo nutné brát ohled na životního prostředí, jeho ochranu, ochranu přírody a krajiny, ale především na bezpečnost provozu cyklistů. Požadavek zadavatele byl navrhnout jednotlivé trasy podél toku říčky Desná, případně využít místní komunikace v zastavěné části.

Historie projektu:

  • 03.2014 - zpracování studie cyklostezky
Dokumenty