Česká Rybná - Výstavba přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce