Česká Rybná - Výstavba přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 1. 2012
Datum ukončení
1. 8. 2013

Předmětem projektu "Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce" je výstavba přístřešku v centrální části České Rybné, v prostoru mezi potokem a silnicí III/3542 ve směru z Proseče na Miřetín. Nachází se zde areál pro děti s dětským hřištěm a místem pro volnočasové aktivity, kde jsou pravidelně konány kulturně společenské a sportovní akce. V případě nepřízně počasí je však využívání areálu značně omezené. Proto je navržena výstavba dřevěného přístřešku, který zajistí zázemí pro pořádání akcí a tím dojde k výraznému zlepšení stávající situace.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Logo MAS Litomyšlsko o.p.s.Historie projektu:

  • 2013 - dokončeno
  • 2013 - realizace projektu
  • 2013 - SDH Česká Rybná organizuje výběrové řízení na dodavatele
  • 2012 - vyhodnocení projektu MAS Litomyšlsko o.p.s a schválení přidělení dotace na jeho realizaci
  • 2012 - SDH Česká Rybná podává žádost o dotaci MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci 5. výzvy Fiche 2
  • 2012 - příprava PD

Technické řešení projektu:

Stavba bude umístěna svou delší stranou souběžně se silnicí a to ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Odstup od objektu autobusové čekárny bude 5 m. Viz. příloha C. Přístřešek bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,0 x 3,6 m. Bude zastřešen valbovou střechou s výškou hřebene 3,4 m. Objekt bude tvořen tesařskými konstrukcemi – dřevěné sloupy budou kotveny pomocí ocelových prvků do betonových základových patek. Také střecha bude tvořena z dřevěných krokví. Všechny trámy budou ohoblovány a opatřeny nátěrem hnědé barvy. Střešní plášť bude z asfaltového kanadského šindele, který bude kotven na podhled z palubek. Z dřevěných palubek bude provedeno také pobití dvou stran přístřešku. Podlaha objektu bude ze zámkové dlažby. Ta bude kladena do štěrkového lože a po obvodu přístřešku zajištěna zahradními obrubami.

Dokumenty