Průmyslová zóna Proseč

Printer Friendly, PDF & Email

Průmyslová zóna Proseč je soubor pozemků v majetku města Proseč určených platným územním plánem jako plocha výroby a skladování určená k umístění drobné výroby. Průmyslová zóna se nachází na severní části města při výjezdu z Proseče směr Nové Hrady s napojením na komunikaci II/357 (směr Vysoké Mýto), průmyslová zóna je průjezdná a vyúsťuje také na komunikaci II/359 (směr Skuteč, Chrudim, Pardubice).

Pozemky v majetku města Proseč, které město nabízí zájemcům a budoucím investorům jsou pozemkové parcely č. 570/6, 570/8, 641, 637 a 570/10, vše k.ú. Podměstí.

Průmyslová zóna není v současné době zasíťovaná, město Proseč jako vlastník průmyslové zóny připravuje pro budoucí investory návrh rozparcelování s vyznačením užitné plochy vhodné pro stavby a manipulační plochy a také návrh možného zasíťování. V blízkosti průmyslové zóny se nachází vedení NN, vodovod a kanalizace, přístupová komunikace je v majetku města, návrh počítá s jejím rozšířením a doplněním o veřejné osvětlení.

Další informace pro zájemce o pozemky v Průmyslové zóně Proseč podá:

  • Kancelář starosty, Městský úřad Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
  • Bc. Jan Macháček, tel. 777 11 99 57, starosta@prosec.cz
Průmyslová zóna Proseč