Proč podnikat v Proseči

_dsc0041.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

1.) Obyvatelstvo ochotné pracovat

V Proseči a okolí jsou lidé zvyklí tvrdě pracovat, tento trend přetrval z dob, kdy mnoho lídí pracovalo v lomech a hospodařilo na svých pozemcích. Před druhou světovou válkou bylo v Proseči dokonce 16 továren s průmyslovou výrobou dýmek a textilií, v současné době nalezne v místních firmách práci asi 500 lidí.

2.) Výhodná spádová poloha

Proseč je zároveň spádovým místem pro zhruba 5 000 lidí v rámci mikroregionu Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, kteří zde využívají místní úřady, doktory, obchody a služby. Díky své středové pohoze je Proseč dostupná dobře pro obyvatele okolních měst a obcí - Hlinsko (20 km), Vysoké Mýto (20 km), Polička (18 km), Litomyšl (20 km), Skuteč (12 km), Luže (17 km), Chrudim (32 km).

3.) Atraktivní turistický ráj

Díky svému turistickému rozvoji a jeho podpoře ze strany města zavítá každý rok do Proseče a okolí staticíce lidí. Proseč má bohatou historii a okolí s panensky nedotčenou přírodu. Díky tomu je i příjemným místem pro život.

4.) Spokojené místo pro život

Město Proseč trvale pracuje na zainvestování nových pozemků a jejich přípravě pro budoucí výstavbu. Město má téměř kompletní technickou infrastrukturu - plyn, voda, kanalizace. Zároveň se snažíme pomocí sportovních zařízení zvyšovat atraktivnost života obyvatel, zajistit obyvatelům nové služby a spokojenější život.

5.) Město podporuje podnikaní

Město Proseč dlouhodobě podporuje rozvoj podnikatelské sféry na svém území a je připraveno podpořit nové podnikatelské projekty, které zajistí obyvatelům nové pracovní příležitosti nebo nové služby. Město vlastní i průmyslovou zónu řešenou územním plánem a může poskytnou za výhodných podmínek pozemky v průmyslové zóně.

29. 12. 2013 29. 12. 2013