Jak začít podnikat

117577-top_foto2-5ghuf.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Základem pro každé podnikání je mít připravený podnikatelský záměr, tzn. zmapovat současnou situaci na trhu nebo regionu, vědět co chcete a umíte dělat, odpovědět si na otázku kdo budou vaši zákazníci, zjistit hrubou poptávku po dané službě nebo produktu, zjistit si vše o konkurenci a také naplánovat uvedení nové služby nebo produktu po stránce marketingové (reklama, zviditelnění, prodej). Odpovědi na všechny otázky jsou velice důležité a nestojí Vás zatím žádné peníze.

1) Podnikatelský záměr

Základem pro každé podnikání je mít připravený podnikatelský záměr, tzn. zmapovat současnou situaci na trhu nebo regionu, vědět co chcete a umíte dělat, odpovědět si na otázku kdo budou vaši zákazníci, zjistit hrubou poptávku po dané službě nebo produktu, zjistit si vše o konkurenci a také naplánovat uvedení nové služby nebo produktu po stránce marketingové (reklama, zviditelnění, prodej). Odpovědi na všechny otázky jsou velice důležité a nestojí Vás zatím žádné peníze.

2) Forma podnikání

Dalším bodem je zvážit, zda chcete podnikat jako OSVČ (živnostník) nebo jako právní subjekt v případě, že chce realizovat společný podnikatelský záměr více lidí - společnost s ručením omezeným, družstvo apod. V případě právního subjektu předchází podnikatelské činnosti ještě založení společnosti, což je náročný proces u něhož se doporučuje využít právních služeb odborníků.

3) Živnostenské oprávnění

Dalším krokem je zjištění zda a jaké živnostenské nebo jiné oprávnění ke své činnosti potřebujeme. Například autoři, spisovatelé, herci a hudebníci živnostenské oprávnění nepotřebují, ale ostatní činnosti vyžadují živnostenské oprávnění - tzv. živnostenský list. Živnosti se dělí na živnosti vázané, živnosti řemeslné, živnosti koncesované a živnosti volné.

4) Registrace na živnostenském úřadě

Na začátku podnikání zajdeme v každém případě na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme

Tím provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace - na zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu a případně další daně (DPH, silniční daň, plátce daně "z mezd",...), a případně ohlásíme živnost. Výpis z rejstříku trestů nepotřebujeme, úřad si vše zjistí sám.

5) Zdravotní a sociální pojištění

Zjistíme, zda musíme platit zálohy na pojištění. Jestliže máme podnikání jako

6) Daňová evidence a další evidence

Během roku schováváme doklady a z nich uděláme

  • buď daňovou evidenci (musíme schovávat všechny doklady)
  • nebo evidenci příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury)

Pokud jsme se zaregistrovali jako plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH, a to čtvrtletně.

7) Daňová přiznání a přehledy pojištění

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Podrobný postup viz Daně a pojištění krok za krokem.

Jestliže jsme plátci DPH, během roku plníme všechny povinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém čtvrtletí.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

 

Další důležité informace naleznete na webu: http://www.jakpodnikat.cz

26. 12. 2013 29. 12. 2013