Záměr města uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách ("lokalita Vyhlídka")