Veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením