Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu