Úřední deska

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice III/354 5 od konce obce Proseč po křižovatku se silnicí III/354 10 Veřejná vyhláška
Záměr pronájmu části parcely č. 2562/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu části parcely č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 1881/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 671/14 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Jednání rady města Proseč č. 20/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná zakázka - Dodávka DA pro JSDH města Proseč Veřejná zakázka
Jednání rady města Proseč č. 19/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání rady města Proseč č. 18/2021 Zastupitelstvo a rada
Komunální služby Hlinecko, svazek obcí - schválený závěrečný účet za rok 2020 Dokument DSO
Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2020 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 2/RM/2021 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 1/RM/2021 Rozpočet města
Schválený rozpočet města Proseč na rok 2021 Rozpočet města
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 Rozpočet města
Údaje o bezhotovostních platbách v roce 2021 Ostatní
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy -Opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Ostatní