Čestní občané města Proseč

Printer Friendly, PDF & Email

Tomáš Garrigue Masaryk

(* 7. 3. 1850 Hodonín † 14. 9. 1937 Lány)

Čestný občan od 11. listopadu 1918

Český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista  Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

 

 

Alois Jirásek

*23.08.1851  †12.03.1930

Český prozaik, dramatik a politik. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa, jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé. Jedná se hlavně o prózu s historickou tematikou, odrážející významné epochy dějin naší země.

Čestný občan od 11. listopadu 1918

 

 

Václav Klofáč

*21.01.1868  †10.07.1942

Český a československý novinář a politik, vůdčí osobnost českých národních socialistů. Český politik z období první republiky, zakladatel České strany národně sociální, a později i jejím předsedou. Patřil mezi kritiky rakouské vlády.  Měl významný podíl na vzniku samostatného Československa. Svojí stranou byl Klofáč vyslán do Revolučního národního shromáždění a stal se prvním československým ministrem. Post ministra obrany zastával ve vládě Karla Kramáře a první vládě Vlastimila Tusara

Čestný občan od 11. listopadu 1918

 

Antonín Trkal

*27.09.1861  †09.02.1949

Čestný občan Proseče, Záboří, Podměstí, Boru, Pasek a Martinic. Zasloužil se o rozkvět a zvelebení školství v Proseči a za namáhavé a obětavé sepisování vzorné obecní kroniky. Antonín Trkal je autorem Kroniky Proseče – svazek I, Kroniky Záboří, Kroniky Podměstí, Kroniky Boru a Kroniky Pasek.

Čestný občan od 2. května 1928

 

 

Edvard Beneš

*28.05.1884  †03.09.1948

Dne 18. Prosince 1935 byl drtivou většinou zvolen během první volby nástupce prezidenta T. G. Masaryka právě Dr. Edvard Beneš. Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a představitel československého odboje během druhé světové války.

Čestný občan od 19. prosince 1935

 

 

Prof. Václav Vojtěch Tošovský

*01.07.1912 Proseč u Skutče  †26.11.2007

Český lékař a spisovatel. Byl světově uznávaným pediatrem, profesorem dětské chirurgie „Rytíř lékařského stavu“ a ortopedie, autorem řady odborných i beletristických knih a významnou osobností Hnutí Pro život ČR. Z pražského bydliště přijížděl často a rád do svého domu v Proseči č.p. 6.

Čestný občan od 26. září 2000

 

 

Rudolf Fleischmann

* 13. 10. 1904 Dobříš † 4. 1. 1966 Preston (Anglie)

Rudolf Fleischmann se ve třicátých letech 20. století aktivně podílel na prosečském veřejném životě. V tak složité době se mu podařilo navrhnout a přesvědčit obecní zastupitele a občany Proseče, aby bylo schváleno udělení domovského práva německým spisovatelům Thomasu a Heinrichu Mannovým a jejich rodinám. Tímto krokem se rodiny spisovatelů staly řádnými občany Proseče a mohlo jim být vystaveno Československé státní občanství včetně dalších dokladů. Fleischmann jim svým jednáním zachránil život.

Čestný občan od 28. února 2012

 

Lady Milena Grenfell-Baines

* 11. 11. 1929 Praha

Tatínkova (Rudolf Fleischmann) pomoc rodinám bratří Mannů způsobila, stejně jako jejich židovský původ, že musel emigrovat v březnu 1939 do Anglie. Nevlastní matka Soňa stihla ještě Milenu společně se sestrou Evou poslat 31. července 1939 do Anglie jedním z posledních vlaků, které organizoval britský makléř Nicholas Winton. Spolupráce s českými lidmi pokračovala díky Mileně nadále - podpora českých hudebníků, pěvců, kuchařů a hoteliérů. Její zásluhou se dostala do Anglie také česká remoska, které se v Anglii prodaly desítky tisíc kusů.

Čestný občan od 28. února 2012

 

Eva Paddock

* 31. 12. 1935 Polička

Společně se sestrou Milenu byla poslána 31. července 1939 do Anglie jedním z posledních vlaků, které organizoval britský makléř Nicholas Winton. Působila také jako ředitelka prestižní americké školy a přednášela na univerzitě budoucím učitelům a ředitelům. Je nositelkou prestižního ocenění National Distinguished Principal. Společně se sestrou Milenou se zasloužila o zviditelnění zásluh Sira Nicholase Wintona a byla jednou z mluvčích cesty historického Wintonova vlaku.

Čestný občan od 28. února 2012