Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
3/2019
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
17. 6. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
24. 6. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 7. 2019

Program:

1. Schválení programu

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Účetní závěrka města Proseč za rok 2018

5. Závěrečný účet města Proseč za rok 2018

6. Plnění rozpočtu města Proseč ke di 31. 5. 2019

7. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2019

8. Závěrečný účet DSO Komunální služby Hlinecko za rok 2018

9. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale za rok 2018

10. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč

11. Zvolení starosty do Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

12. Pořízení změny č. 1 Územního plánu Proseč

13. Smlouva o budoucí smlouvě darovací s Pardubickým krajem

14. Pozemky

15. Usnesení

 

Dokumenty