Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
3/2019
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
17. 6. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
6. 6. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
6. 7. 2019

Pozvánka
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Proseč
Číslo 3 / 2019

které se koná v pondělí dne 17. června 2019 od 17 hodin
v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč

Program veřejného zasedání:

  1. Schválení programu
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Účetní závěrka města Proseč za rok 2018
  5. Závěrečný účet města Proseč za rok 2018
  6. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2019
  7. Zápis o výsledku kontroly města Proseč
  8. Pořízení změny č. 1 ÚP Proseč
  9. Pozemky
  10. Usnesení

 

Pozvánka obsahuje navržený program zasedání, který může zastupitelstvo ještě doplnit či pozměnit.

 

Dokumenty