Jednání Zastupitelstva města Proseč 2/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
2/2017
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
12. 6. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
31. 5. 2017
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 6. 2017

Pozvánka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč Číslo 2 / 2017

které se koná v pondělí dne 12. června 2017 od 17 hodin v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč

Program veřejného zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Účetní závěrka města Proseč za rok 2016
 6. Závěrečný účet města Proseč za rok 2016
 7. Plnění rozpočtu města Proseč 2017
 8. Rozpočtové změny 2017
 9. Koncepce Bezbariérové město Proseč
 10. Směrnice Fond rozvoje bydlení
 11. Směrnice Sociální fond města
 12. Poskytnutí finančních příspěvků sportovním spolkům
 13. Zhodnocení sloučení ZŠ a MŠ v Proseči
 14. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. stupně
 15. Pozemky
 16. Usnesení

Pozvánka obsahuje navržený program zasedání, který může zastupitelstvo ještě doplnit či pozměnit.

Dokumenty
u_zm_2_17.pdf
Po, 06/19/2017 - 13:50
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu