Jednání Rady města Proseč č. 6/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
6/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
16. 3. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
16. 4. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 5. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového
stavu
3. Rozhodnutí starosty města č. 1-4/2020
4. Informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč o připravenosti pomoci
seniorům v době nouzového stavu
5. Informace velitele JSDH Proseč o připravenosti pomoci městu
s opatřeními Covid-19
6. Změna (rozšíření) provozní doby organizační složky Pečovatelská služba
Proseč
7. Pořízení bavlněných roušek pro všechny občany města
8. Pořízení hygienického a drogistického zboží a dále ochranných pomůcek
pro zaměstnance a občany města

Dokumenty
u_rm_06_20web.pdf
Čt, 04/16/2020 - 10:32
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_6_20web.pdf
Čt, 04/16/2020 - 10:32
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)