Jednání Rady města Proseč č. 6/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
6/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
21. 3. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
10. 4. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 5. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Smlouva č. OSV/18/20456

4. Smlouva s firmou SMS-služby s. r. o.

5. Smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a firmou SMS-služby s. r. o.

6. Žádost spolku MPS, z.s. o použití loga města Proseč

7. Žádost MPS, z.s. o finanční podporu

8. Oznámení Katastrálního úřadu pro PK

9. Souhlas s umístěním stavby v k.ú. Proseč

10. Záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně Proseč

11. Souhrnné stanovisko pro státní podnik Lesy ČR

12. Protokol k VZ „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“

13. Výběr nejvhodnější nabídky „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“

14. Smlouva o dílo „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“

15. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Proseč u Skutče

Dokumenty
u_rm_6_18.pdf
Út, 04/10/2018 - 08:33
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu