Jednání Rady města Proseč č. 5/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
5/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
26. 2. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 3. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 4. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Proseč

3. Odvolání ředitele ZŠ a MŠ Proseč

4. Návrh členů do konkurzní komise

5. Nesouhlas s kácením stromů

6. Zapojení do projektu obcí zaměřeného na výsadbu a ošetření dřevin

7. Nutnost skácení dvou stromů u prodejny COOP v Záboří

8. Informace k nutné realizaci akce „Česká Rybná, přeložka NN, vedení kNN, TS“ v roce 2019

9. Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019

10. Informace k zahájení územního řízení na akci „Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná

11. Cenové nabídky na úpravu chodeb městského úřadu

12. Cenová nabídka PP-GROUP.cz s.r.o. na provedení stavebních úprav chodeb městského úřadu

13. Zveřejnění záměru vzájemného odkupu části pozemku

14. Žádost SDH Záboří o finanční příspěvek

15. Protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP

Dokumenty