Jednání Rady města Proseč č. 3/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
3/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
10. 2. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 3. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 4. 2020

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Výroční zpráva Rybářského spolku Proseč za rok 2019
3. Inventarizační zpráva města Proseč za rok 2019
4. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Proseč za rok 2019
5. Smlouva č. SMLM-095/1168/MS/42/2020 o zřízení věcného břemene
stavby ,,Plynovodní přípojka Proseč, RD, stav.par.č.72“
6. Podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v roce 2020 na „Pořízení dopravního automobilu pro
hasiče města Proseč – Záboří“
7. Cenová nabídka firmy Divadelní technika s.r.o. na akci „Textilní výkryty
stropu jeviště Sokolovny Proseč“
8. Cenová nabídka firmy Martin Lenoch
9. Cenová nabídka firmy PP-GROUP.cz s.r.o.
10. Informaci o neobsazení bytu č. 1 v čp. 372
11. Přidělení bytu č. 1 v čp. 372
12. Smlouva č. OKT/000062/2020SPS s Městem Chrudim na zasílání
varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
13. Smlouva s Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451), o souhlasu s
provedením údržby Pehlinského potoka
14. Úpravy plateb služeb a nájemného od 10.2.2020 pro nové nájemníky
v bytech zvláštního určení

Dokumenty
u_rm_3-20web.pdf
Út, 04/21/2020 - 13:18
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_3_20web.pdf
Út, 04/21/2020 - 13:19
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)