Jednání Rady města Proseč č. 3/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
3/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
5. 2. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
15. 2. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 3. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Inventarizační zpráva města Proseč 2018

3. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Proseč 2018

4. Návrh smlouvy na prodej lanového navijáku

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 113/4 v k.ú. Záboří u Proseče

6. Vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku města

7. Uzavření smlouvy s pojišťovnou Alianz

8. Jednání se zástupci společnosti DIPRO ve věci odkupu části splaškové kanalizace

9. Rozpočet městské akce Šumsadu 2019

10. Podání žádosti o bezúplatný převod či směnu pozemků s PK

11. Verze studie předběžné parcelace OS „Vyhlídka“

12. Zápisy z jednání KK a Komise rozvoje

13. Návrh Programu rozvoje města Proseč na období 2019-2026

14. Pověření Pardubického kraje na období 2019-2021

Dokumenty
u_rm_3_19.pdf
Pá, 02/15/2019 - 14:15
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu