Jednání rady města Proseč č. 28/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
28/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
17. 12. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
22. 12. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 1. 2021

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o.

5. Podání žádosti o dotaci na „Restaurování pomníku obětem světových válek v České Rybné“

6. Odměna pro ředitele ZŠ a MŠ Proseč 

7. Přidělení bytu č. 4 v č.p. 372

8. Přidělení bytu č. 3 v č.p. 372

9. Protokol o kontrole dodržování zákona o státní sociální podpoře

10. Vyúčtování výdajů Klubu seniorů Proseč

11. Rozpočtové opatření č. 10/RM/2020

12. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury

13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“

14. Plán rozvoje sportu ve městě Proseč 2020-2026

15. Smlouva o podmínkách zřízení stavby (SÚS) – Kanalizace Proseč – VI. etapa

Dokumenty