Jednání Rady města Proseč č. 28/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
28/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
18. 12. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
21. 12. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
21. 1. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva o zřízení služebnosti č. 953/72/2018 s Lesy České republiky, s.p.

3. Kvalifikovaný odhad ceny CAS 32 T815 6x6 PR 2

4. Návrh „Plánu financování obnovy kanalizace města Proseč na období 2019 – 2028“

5. Návrh „Pravidel pro tvorbu fondu obnovy kanalizace a jeho čerpání“

6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

8. Ceník za zřízení věcného břemene – služebnosti pro ukládání inženýrských sítí

9. Statut Kulturní komise

10. Zřízení Kulturní komise a volba členů

11. Statut Komise rozvoje

12. Zřízení Komise rozvoje a volba členů

Dokumenty