Jednání Rady města Proseč č. 27/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
27/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
12. 12. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
14. 12. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 1. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Ukončení smluv o nájmu bytů v čp. 372 Proseč

3. Přidělení bytu v čp. 372 Proseč na dobu určitou

4. Aktualizaci Provozního řádu pro MSC Sokolovna

5. Přijetí dotace/poukázky WiFi4EU Call 1 v rámci projektu WiFi4EU

6. Vyjádření Mgr. Tomáše Novotného pro Krajský soud v Hradci Králové

7. Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1886/7 v k.ú. Proseč u Skutče

8. Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o.

9. Smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o.

10. Uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

11. Uzavření dohody o výkonu služeb v péči o les

12. Dopis zaslaný Linkou bezpečí, z.s. s žádostí o podporu

13. Návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019

14. Ukončení pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

15. Uzavření havarijní pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

16. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění členů JSDH obce

17. Žádost ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč o zhodnocení jeho dosavadní činnosti

18. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 2598/1 k.ú. Záboří u Proseče

19. Smlouva o Smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 133, část p.p.č. 249/15 a část p.p.č. 2599/1 vše k.ú. Záboří u Proseče

20. Stanovisko a návrh předkládaných usnesení k projednávaným pozemkům

Dokumenty