Jednání rady města Proseč č. 26/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
26/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
3. 11. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
10. 11. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 12. 2020

Program       

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva č. 9420003099/2020/4000233033 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v rámci lokality „Vyhlídka“

3. Smlouva č. 20_SOBS01_4121718896 o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě v rámci připojení 8RD lokality „Čechalova“

4. Smlouva č. 20_SOP_01_4121721175 o připojení odběrných elektrického zařízení

5. Čerpání úvěru z úvěrové smlouvy č. 0495433149/LCD

6. Rozpracované projekty budou pokračovat v přípravě PD do stupně DSP nebo DPS

7. Cenová nabídka včetně návrhu smlouvy firmy VIA Consult a.s.

8. Vznik základní odborové organizace v rámci příspěvkové organizace města Základní a mateřská škola Proseč

9. Aktualizace ceníku zboží města Proseč, ceník placených služeb a ceník Prosečských služeb

10. Poskytnutí dárkových kupónů a balíčků členům jednotky SDH Proseč

11. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2020

Dokumenty