Jednání Rady města Proseč č. 25/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
25/2017
Kategorie
Rada města
Datum konání
5. 12. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
2. 1. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
3. 2. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Dopis ve věci řešení výšky komunikace po kanalizaci v ulici Krátká

4. Protinávrh změny otevírací doby pobočky České pošty Proseč

5. Smlouva o dílo s firmou Timoris Projekt a.s., IČ: 27826040

6. Informace o schválení záměru bezbariérové trasy Úřadem vlády ČR

7. Návrh dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2018“

8. Návrh obecně závazné vyhláška č. 1/2017

9. Návrh obecně závazné vyhláška č. 2/2017

10. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 11. 2017

11. Souhlas s napojením na dešťovou kanalizaci a  souhlas se stavbou v ochranném pásmu

12. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na rok 2018

13. Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na roky  2019 - 2020

14. Rozpočtové opatření č. 12/RM/2017

Dokumenty
u_rm_25_17.pdf
Út, 01/02/2018 - 10:59
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu