Jednání rady města Proseč č. 24/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
24/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
12. 10. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
19. 10. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 11. 2020

Program

1. Organizační záležitosti

2. Rozhodnutí starosty města č. 5/2020

3. Připravenost Pečovatelské služby pomoci seniorům

4. Využití organizační složky Pečovatelská služba Proseč ve prospěch všech občanů města

5. Připravenost JSDH Proseč pomoci městu

6. Pronájem části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče na dobu 10 let

7. Průběžné doplňování zásob ochranných pomůcek do hmotné rezervy OOPP města Proseč

Dokumenty