Jednání rady města Proseč č. 22/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
22/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 9. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 10. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 11. 2020

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1851/3, 1851/2, 1919/5, 1863/4, 1868/22 a část 1868/7 k.ú. Proseč u Skutče

3. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020

4. Smlouva o přeložce VN č. Z_S24_12_8120069221 s firmou ČEZ Distribuce

Dokumenty