Jednání Rady města Proseč č. 2/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
2/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
22. 1. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
8. 2. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 3. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Finanční prostředky z IROP na realizaci projektu „Pořízení požárního vozidla pro město Proseč“

4. Umístění, návrh a text pamětní desky

5. Cenová nabídka na výrobu pamětní desky

6. Informace starosty, k slavnostnímu odhalení pamětní desky

7. Žádost Spolku Lungta, IČ: 67775845

8. Dohoda o zpracování osobních údajů z městského kamerového dohlížecího systému s Policií ČR

9. Vyjádření jednatele společnosti PP-GROUP.cz

10. Finanční dar na pořízení invalidního vozíku pro PS Proseč

11. Otevírací doba Městské knihovny Proseč

12. Smlouva o zasílání varovných zpráv

13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2006761/VB/1

14. Souhlas s připojením na veřejnou kanalizaci

15. Přidělení bytu č. 45 v čp. 352

16. Pasportizace a nový způsob označování veřejného osvětlení

17. Poukázky pro členy okrskových volebních komisí

18. Oprava požární stříkačky

19. Podání žádostí o dotace

Dokumenty
u_rm_2_18.pdf
Čt, 02/08/2018 - 09:05
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu