Jednání rady města Proseč č. 19/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
19/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 8. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
8. 9. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 10. 2020

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Písemná zpráva o hodnocení nabídek na akci „Sportovní hala Proseč“

3. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Sportovní hala Proseč“

4. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Sportovní hala Proseč“

Dokumenty