Jednání Rady města Proseč č. 19/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
19/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
13. 8. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
23. 8. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 9. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti
2. Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů a
bytových domů, lokality Vyhlídka.
3. Přijetí účelového daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509)
4. Cenová nabídka firmy MAJT s.r.o. (IČ: 26935040)
5. Cenová nabídka firmy JD ROZHLASY s.r.o. (27797007)
6. Cenová nabídka firmy APOLO CZ s.r.o. (IČ: 27492851)
7. Návrh právního zástupce města na odůvodnění odvolání proti rozsudku
Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20.5.2019
8. Odvolání právního zástupce Úřadu proti zastupování státu ve věci proti
rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20.5.2019
9. Pozvánka Pardubického kraje na jednání dne 4.9.2019, ohledně přeprav
Materiálů pro výstavbu D35, přes území města Proseč
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč
firmou Recyckling-kovové odpady a.s. (IČ: 68476388)
11. Smlouva o poskytnutí finančního daru od Josefa Kvapila (IČ: 68476388)
12. Žádost ČS o poskytnutí úvěru
1. Organizační

 

 

Dokumenty
z_rm_19_19.pdf
Pá, 08/30/2019 - 13:43
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
u_rm_19_19.pdf
Pá, 08/30/2019 - 13:47
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)