Jednání Rady města Proseč č. 18/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
18/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
6. 8. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
15. 8. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 9. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti
2. Informace o jednání s vlastníky pozemků v k.ú. Martinice u Skutče ve věci,
odkoupení Městem Proseč a dále nabídnutí kupní ceny
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Martinice u Skutče p.č. 1267/2,
rozšíření zveřejnění záměru o prodej části pozemku 1267/1 v k.ú. Martinice
u Skutče (dle nového vytyčení p.p.č. 1267/3) v zájmu získání dotčené části
(dle nového vytyčení p.p.č. 1268/2)
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2562/1 v k.ú. Martinice
5. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Česká Rybná
6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Podměstí
7. Vydání stanoviska se záměrem přestavby objektu na Martinicích
8. Cenová nabídka společnosti GAP Pardubice s.r.o. (IČ: 60934875)
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018949/SOBS VB/1 s ČEZ
Distibuce a.s. (IČ: 07215878)
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-2010906/SOBS VB/02 s ČEZ
Distibuce a.s. (IČ: 07215878)
11. Cenová nabídka Ing. Imricha Rondzíka (IČ: 66806674)
12. Informace k projektu Mikroregionu Litomyšlsko ,,Dřeviny“
13. Finanční příspěvek pro SDH Záboří (IČ: 60104929)
14. Finanční příspěvek pro ČSOP-ZSaE Pasíčka (IČ: 68210965)
15. Informace o provedené kontrole Krajského úřadu PK, ze dne 18.7.2019
16. Ukončení dohody Ing. Ctirada Šplíchala, lesního hospodáře Města Proseč
17. Žádost o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok
2019 č. M/2019/2452
 

 

                                 

 

                               

 

 

                              

 

                               

 

 

Dokumenty