Jednání Rady města Proseč č. 16/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
16/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 6. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
4. 7. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
4. 8. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Přidělení bytu č. 3, a prodloužení náj. sml. na pronájem bytu č.15 v č.p. 372

3. Návrh trvalé změny hodin pro veřejnost pošty 539 44 Proseč u Skutče

4. Finanční příspěvky na sociální služby

5. Cenová nabídka na dodávku a montáž 15 kusů nových dveří

6. Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji

7. Cenová nabídka na dodávku a montáž doplnění informačního systému města Proseč

8. Cenové nabídky na zpracování PD ve stupni pro realizaci stavby akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“

9. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni pro realizaci stavby akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“

10. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni DSP akce „Antukové hřiště u Sokolovny“

11. Investiční záměr přístavby toalet na hřišti v České Rybné

12. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni pro ohlášení stavby akce „Přístavba čekárny, přípojka vody a kanalizace“

13. Nabídka města v rámci narovnání majetkoprávních vztahů

14. Výpověď pachtu pozemku na městský pozemek p.č. 1600/1 k.ú. Záboří u Proseče

15. Vyhlášení výzvy pro žadatele o změnu územního plánu v rámci změny č. 3 – Územního plánu Proseč

16. Vodorovné značení komunikace na silnici III/3542 mezi Prosečí a Českou Rybnou

17. Oprava poškozeného kamenného břehu koryta potoka v k.ú. Miřetín

Dokumenty