Jednání Rady města Proseč č. 15/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
15/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
17. 6. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
24. 6. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 7. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu zaměstnanci města

3. Stanovisko s provedením akce „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 110, Proseč – Záboří“

4. Výroční zpráva společnosti KONTAKT Ústní nad Orlicí o.p.s.

5. Žádost Českého svazu chovatelů z.s.

6. Žádost o pozdržení fakturace stočného za IQ/2019

7. Smlouva č. O-62/2019 s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.

8. Vyhlášení veřejné výzvy na pozici asistent/asistentka starosty

9. Nový ceník organizační složky města Pečovatelská služba Proseč

10. Žádost České pošty s.p., pobočka Proseč

11. Podání žádosti o dotaci na materiální vybavení pro JPOIII - Proseč

Dokumenty