Jednání Rady města Proseč č. 15/2017

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
15/2017
Kategorie
Rada města
Datum konání
11. 7. 2017
Datum vyvěšení na úřední desce
25. 7. 2017
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
25. 8. 2017

Program:

1. Informace ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara

2. Žádost ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

4. Přijetí účelového daru pro rok 2018 na obědové služby

5. Zveřejnění záměru odkoupení, případně pronájmu pozemků

6. Nabídka podniku Lesy České republiky, s. p., na odkoupení pozemků

7. Cenová nabídka na dodávku služby Rozklikávací rozpočet na webu města

8. Cenová nabídka na opravu pískovcového kříže v Miřetíně

9. Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s.

10. Cenová nabídka na zpracování studie „Revitalizace náměstí Dr. Tošovského, Proseč“

11. Cenová nabídka na dodávku a montáž multifunkčního zařízení

12. Realizaci zvoničky v Miřetíně

13. Sbírka na pořízení zvonu do nové zvoničky v Miřetíně

14. Poskytnutí finančního daru SDH Miřetín

15. Žádost obce Krouna na spolufinancování opravy cesty na Františkách

16. Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Pardubickým krajem

17. Udělení osobní záštity hejtmana Pardubického kraje

Dokumenty