Jednání Rady města Proseč č. 13/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
13/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
19. 6. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
2. 7. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
17. 7. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2018

4. Informace starosty z jednání premiéra a vlády ČR se starosty obcí PK

5. Zařazení investičních projektů města Proseč do NIP

6. Výzva Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací

7. Zamítavá odpověď SFRB na žádost o zkrácení vázací doby smlouvy

8. Dotaz

9. Dodatek ke smlouvě o zpracování skládky rozložitelného odpadu

10. Průběh a dokončení investiční akce „Rekonstrukce mostu k táboru Barrandov“

11. Odhalení pamětní desky v přízemí MěÚ Proseč

12. Pietní akce k 76. výročí od vyhlazení osady Ležáky

13. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Proseč

14. Cenová nabídka na rozšíření informačního systému města

15. Záměr směny pozemku

Dokumenty