Jednání Rady města Proseč č. 1/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
14. 1. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
13. 2. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
13. 3. 2020

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Žádost SDH Miřetín o finanční příspěvek
3. Nabídky firmy VODA CZ SERVICE, s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor
spol, s.r.o., na dávkovací stanici síranu železitého
4. Dodatek č.1 Deklarace vzájemné spolupráce města Proseč a Ergotep
5. Smlouva č. 2020002 o zprostředkování umělecké činnosti s uměleckou
agenturou Gardes
6. Nabídka vystoupení hudební skupiny TRIO RIO
7. Dodatek č.2 ke smlouvě o instalaci a provozu bankomatu
8. Žádost o změnu dopravního značení na nově opravené komunikaci
Podměstská
9. Cenová nabídka firmy pana Milana Halamky na zhotovení střešního
pláště na Sokolovně v Proseči
10. Cenová nabídka firmy pana Milana Halamky na zhotovení střešní
krytiny a odvodu systému na Mateřské škole v Proseči
11. Dopis s žádostí o přehodnocení instalovaného osvětlení
12. Dodatek (přílohu) ke smlouvě č. 11-1133-0420 s firmou PCO VIDOCQ
13. Smlouva o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu
14. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb
15. Odměna za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Proseč
16. Vydání souhlasu pro plánovanou výstavbu domácí dílny
17. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 2015/1257 ze dne s Českou poštou, s.p
18. Ukončení nájemní smlouvy bytu č.1 v čp. 372 k 31.1.2020
19. Zveřejnění záměru odkupu části p.p.č. 671/1 v k.ú. Podměstí
20. Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích

Dokumenty
u_rm_01_20web.pdf
Pá, 02/28/2020 - 10:45
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_1_20web.pdf
Pá, 02/28/2020 - 10:48
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)