Jednání Rady města Proseč č. 11/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
11/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
7. 5. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 6. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 7. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Cenová nabídka firmy JKS SUBAX s.r.o. na výkon TDI a BOZP v rámci
připravované akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“
3. Informace Pardubického kraje o zrušení dotačních programů z důvodu
pandemie COVID-19
4. Žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák
- český skaut
5. Nabídka firmy HESTEGO a.s. na pořízení bezkontaktních stojanů na
dezinfekci rukou
6. Oznámení Evropské komise příjemcům výzev č. 1 až 3 WiFi4EU
7. Plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2020
8. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Proseč
10. Koncepce rozvoje Městské knihovny Proseč na období 2020-2027
11. Cenová nabídka firmy Studnařství Čermák s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu
12. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2091 v k.ú. Česká Rybná

Dokumenty
u_rm_11_20web.pdf
Po, 06/08/2020 - 07:40
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_11_20web.pdf
Po, 06/08/2020 - 07:42
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)