Jednání Rady města Proseč č. 10/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
10/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
24. 4. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
30. 4. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 5. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Dopis zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč

3. Souhlas se stavbou pergoly

4. Odstoupení od záměru prodeje pozemkové parcely

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s  firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

6. Smlouva o dílo na opravu komunikace III/3542 Proseč – Česká Rybná

7. Cenová nabídka na opravy poklopů kanalizačních šachet

8. Cenová nabídka na opravu komunikace V Plůtku u čp. 110 a čp. 75

9. Smlouva o výkonu umělecké činnosti se spolkem JDO Jaroslav

10. Žádost SDH Zderaz o podporu formou věcných darů

11. Smlouva o obchodní spolupráci a Příkazní smlouva s DIPRO, výrobní družstvo invalidů

12. Zápis z Pedagogické rady MŠ ze dne 16. 4. 2019

13. Smlouva o smlouvě budoucí s PODA a.s. v rámci akce „Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“

14. Žádost ČS, a.s. na zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr

15. Cenová nabídka na zhotovení střešního pláště na MSC Sokolovna

16. Studie Přírodního koupacího biotopu Proseč

17. Informace z jednání se zástupci Královehradeckého biskupství

18. Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Podměstí

19. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Proseč u Skutče

20. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2019

21. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce VO Česká Rybná

22. Zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení VO Česká Rybná

23. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky VO Čeká Rybná

24. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a ERGOTEP CSR INSTITUT o.s.

25. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a Bohemia Steelmont s.r.o.

26. Zápis č. 1/2019 z jednání Kontrolního výboru ZM

27. Přijetí dotací z rozpočtu Pardubického kraje

Dokumenty