Zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2019
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
19. 2. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
8. 2. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
20. 2. 2019

Pozvánka
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1 / 2019

které se koná v úterý dne 19. února 2019 od 17 hodin
v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč

 

Program veřejného zasedání:

  1. Program rozvoje města Proseč 2019 – 2026
  2. Fond rozvoje bydlení     
  3. Průmyslová zóna Proseč
  4. Lokalita Čechalova
  5. Pozemky
Dokumenty