Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 8/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
8/2018
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
18. 12. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
19. 12. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 1. 2019

Pozvánka
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 8/ 2018

které se koná v úterý dne 18. prosince 2018 od 17 hodin
v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč

 

Program veřejného zasedání:

  1. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Proseč a MŠ Proseč na rok 2019
  2. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2019
  3. Plán financování a fond obnovy kanalizace Proseč
  4. Dotační program „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2019“
  5. Aktualizace obecně závazných vyhlášek města Proseč
  6. Žádost o příspěvek SDH Záboří
  7. Pozemky
Dokumenty